Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego blueKanapa (zwanego dalej "Sklepem").

 

§ 1. DEFINICJE

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca nieewidencjonowaną działalność gospodarczą pod nazwą blueKanapa, sklep internetowy.

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym bluekanapa.pl

4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż internetową. Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w zamówieniu i Regulaminie warunków i kosztów dostawy. Zakupy dokonywane za pośrednictwem naszej strony nie wymagają zakładania swojego konta i rejestracji w naszym Sklepie. Dane każdego zamówienia wraz z danymi Klienta zapisywane są automatycznie i wysyłane automatycznie jako potwierdzenie zamówienia na skrzynkę Klienta.

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie osoba pełnoletnia, osoba fizyczna lub firma.

3. Właścicielem sklepu blueKanapa jest – Teresa Barczyńska, 98-420 Sokolniki, Wrocławska 6.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 3. DANE KONTAKTOWE

1. Adres Sprzedawcy: Teresa Barczyńska, 98-420 Sokolniki, ul. Wrocławska 6

2. Adres e-mail Sprzedawcy bluekanapa@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 123 273

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 
    76 1140 2004 0000 3102 6754 5219

 

§ 4. OFERTA

1. Ceny towarów oferowanych w sklepie są podane w PLN (nie jesteśmy płatnikiem VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Ilość towarów, rodzaj, ich ceny i opisy są zmienne i aktualizowane. Sklep może dokonać zmiany ceny, ceną wiążącą jest aktualna cena na stronie w trakcie składania zamówienia.

4. Rzeczy najczęściej są sprzedawane w pojedynczych egzemplarzach. W innym przypadku, jest to zaznaczone w ofercie.

5. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie Sklepu (zdjęcia, grafiki, teksty) są naszą własnością, a wykorzystanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie jest realizowane na podstawie poprawnie wypełnionego i przesłanego do Sklepu Formularza zamówienia przez Zamawiającego (następuje automatycznie po zatwierdzeniu zamówienia) oraz po dokonaniu i wpłynięciu na konto Sklepu płatności za dane zamówienie.

2. Zamówienia będą realizowane na podstawie kolejności zgłoszeń, w przypadku braku określonego towaru Klient może uzyskać informację w Sklepie o ewentualnej możliwości zakupu danego towaru w przyszłości.

3. Zamówienia są rozpatrywane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

4. Większość zamówień jest realizowanych w terminie do 2 dni roboczych. Ewentualne zmiany terminu realizacji, bądź ustalenie terminu realizacji zamówień indywidualnych będą każdorazowo uzgadniane z Klientem. Istnieje możliwość zmiany terminu realizacji w Regulaminie.

5. Po złożeniu zamówienia wysyłamy e-mail z potwierdzeniem zakupu i numerem konta celem dokonania płatności.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do:

- odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dany artykuł został już sprzedany, w tej sytuacji wpłacone już pieniądze są zwracane na konto Klienta w ciągu 48 godzin,

- odmowy realizacji zamówienia w przypadku budzącego wątpliwości zamówienia, błędnie wypełnionego Formularza zamówienia, lub braku odnotowania płatności po upływie 3 dni od dokonania zakupu.

7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu wyłącznie przed jego wysłaniem.

8. Realizacje na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom. Z chwilą wysłania przez Klienta takiego zamówienia na skrzynkę sklepu następuje zawarcie umowy ze Sklepem, Klient może wycofać się z kupna tylko jeśli Sklep wyrazi na to zgodę.

 

§ 6. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Klient może wybrać jedną z dwu metod płatności za kupione towary:

- przelew na konto

- płatność PayPal

 

Przelewy prosimy kierować na konto:

76 1140 2004 0000 3102 6754 5219

Teresa Barczyńska

98-400 Sokolniki, ul. Wrocławska 6

 

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

2. Realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu płatności za zamówienie.

3. Zakupiony towar wysyłamy w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu (dni robocze).

4. Koszty transportu ponosi Klient.

Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Standardowe koszty wysłania przesyłki na terenie Polski wraz z kosztem opakowania wynoszą:

list polecony priorytetowy - do 10 PLN w zależności od wagi

paczka priorytetowa - do 17 PLN w zależności od wagi

 

 

Sklep w ramach promocji może wysłać zamówienie na własny koszt. Przesyłka jest bezpłatna dla Klienta, gdy wartość zakupu przekracza kwotę 300 PLN.

5. Firma nie jest płatnikiem VAT i nie posiada kasy fiskalnej. Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu.

6. Zamówienia nie opłacone w ciągu 3 dni od zakupu będą uznawana za anulowane, chyba że termin płatności będzie ustalony indywidualnie.

 

§ 7. ZWROTY 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. W tej sytuacji zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o swojej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres: bluekanapa@gmail.com Zwrot może być dokonany jedynie w sytuacji gdy zakupiony przedmiot nie jest uszkodzony, zniszczony i nie posiada wyraźnych śladów użytkowania.

Formularz ZWROTU / WYMIANY do wydruku znajduje się pod regulaminem. 

1.1. Towar należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem "ZWROT". Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu zawierający niezbędne dane: numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego i numer konta, na które Sklep ma zwrócić pieniądze.

1.2. Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką rejestrowaną (poleconą) na adres:

  • Teresa Barczyńska, Sklep blueKanapa, ul. Wrocławska 6, 98-420 Sokolniki

z dopiskiem "ZWROT".

Prosimy zachować potwierdzenie nadania przesyłki.

1.3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

1.4. Sklep zwróci kwotę za zwracany towar w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu.

1.5. Sklep nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".

 

§ 8. WYMIANA

1. Przy wymianie towaru, nieużywany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem "WYMIANA". Na wymianę towaru Klient ma również 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

1.1. Towar powinien być wysłany przesyłką rejestrowaną (poleconą) na adres sklepu. Prosimy zachować potwierdzenie nadania przesyłki.

1.2. Koszt przesyłki wymienianej pokrywa Klient.

1.3. Sklep nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".

 

§ 9. REKLAMACJA

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

1. W przypadku reklamacji bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt ze Sklepem. Towar należy odesłać z dowodem zakupu oraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany. Klient wysyła przesyłkę na własny koszt (przesyłka rejestrowana - proszę zachować dokument nadania) na adres Sklepu z dopiskiem "REKLAMACJA".

1.1. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego.

1.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

1.3. W razie uznania reklamacji reklamowany towar podlega wymianie na nowy, pełnowartościowy lub jeśli nie jest to możliwe, Sklep zwraca kwotę za reklamowany artykuł oraz za koszty jego dostawy.

 

§ 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Sklep zobowiązuję się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich Klientów w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Facebook